Những vị trí xây dựng “vàng” trong bất động sản

Lựa chọn được vị trí xây dựng một dự án bất động sản đôi khi là yếu tố then chốt tạo nên sức cạnh tranh trên thị trường. Khu đô thị Thủ Thiêm là một ví dụ điển hình về vị trí “vàng” này.